Avondsessies

Wat is Meta-Relaxatie?

Met zachte muziek op de achtergrond begeleiden verschillende stemmen u naar een toestand van diepe ontspanning, op de grens met de slaap. Nu eens in uw linkeroor, dan weer in uw rechter, soms terzelfder tijd, hoort u symbolische verhalen, vaak onderhoudend en kalmerend. Ze zijn rechtstreeks op uw onderbewustzijn gericht dat deze berichten opvangt terwijl uw aandacht rust.

Deze disk is gebaseerd op de suggestietechnieken van Dr. Milton Erickson en is het resultaat van vijftien jaar research op het vlak van de psycho-akoestiek en de psychosomatische geneeskunde. Hij wordt bovendien gebruikt in talrijke ziekenhuizen in België en Frankrijk: slaaplaboratoria, verkoeverkamer, plaatselijke anesthesie, preventieve geneeskunde, enz.

Princiep

SVandaag de dag ontkent niemand het bestaan van het onderbewustzijn, de zwarte doos die heel ons leven registreert. Iedereen heeft al ondervonden hoe zeer muziek onze emoties kan beïnvloeden en onze gemoedstoestand kan veranderen.

 
   

Overigens zijn de gevoelshersenen, die alle automatische functies van onze organen regelen (hartritme, sappenafscheiding, peristaltische bewegingen van de ingewanden, diameter van de bloedvaten, erectie...), nauw verbonden met deze organen, via de zenuwbanen en de lymfebanen.

Als een persoon gestresseerd is, zullen die nerveuze spanningen zich, naargelang het profiel van die persoon, af en toe uiten in een of ander orgaan en de gewone werking ervan verstoren. De ontspanning en de suggestie die de Audioceuticals® toepassen zorgen zo voor een regeling van deze nerveuze spanningen, en dit bij u thuis. De Audioceuticals vormen dus een complementaire oplossing naast medicatie of persoonlijke psychologische hulp.

Onze ervaring in ziekenhuizen en op medisch vlak in aanmerking genomen, die al meer dan 10 jaar bedraagt, en de belangrijke relaxerende effecten die we bekwamen zowel bij lokale anesthesie als in de zaal waar verdoofden bijkomen of in het slaaplaboratorium, beschouwen wij deze opnames als heuse "audiopillen" (met tekst en met muziek).

Het onderbewustzijn bereiken via Meta-Relaxatie

Het herhaaldelijk beluisteren van speciaal gecodeerde boodschappen die gericht zijn op het onderbewustzijn heeft een diepgaande invloed op het menselijk gedrag. Het bewijs hiervan is de soms onverwachte invloed van de reclamespotjes op ons gedrag. De onrechtstreekse suggestie die gebruikt wordt in deze opname is momenteel zeer zeker de beste methode om beroep te doen op deze krachtige onbewuste bronnen. We kunnen die namelijk aanwenden om een gedrag te veranderen dat we zelf als nefast beschouwen. Deze methode zorgt ervoor dat u een gericht gedrag ontwikkelt, zonder dat u zelf inspanningen moet leveren (zie thema).

Wat is onrechtstreekse suggestie?

Dr M. H. Erickson   Deze techniek is gebaseerd op het baanbrekende werk van dokter Milton H. Erickson. Het is een zeer aangename, flexibele en indirecte techniek die gebruik maakt van standaardsuggesties. Op het einde van zijn leven wijdde dokter Erickson het merendeel van zijn tijd aan het trainen van therapeuten in zijn tuin. Hij deed dit door verhalen te vertellen en in te werken op zijn studenten terwijl zij zijn techniek bestudeerden. Door intuïtief te werken kon hij de hele groep een effectieve theorie bieden. Zijn eigen dochter Carol, eveneens psychologe, heeft auditieve opnames uitgewerkt volgens de traditie van haar vader Erickson. "Mijn vader vertelde dezelfde verhalen steeds opnieuw. Hij gebruikte metaforen in een zeer brede zin. Zo boden zij een geheel aan positieve keuzes, zodat een grote groep verschillende personen er kon op terugvallen, elk in functie van hun eigen individualiteit. Hij bood iets universeels aan en meerdere personen ervoeren de boodschap alsof die voor hen persoonlijk bestemd was... " (Carol Erickson - interview uit de Magical Blend 07/ 1991)

Waarom en hoe spreek je je lichaam aan?

Het lichaam en zijn organen zijn nauw verbonden met de hersenen en in het bijzonder met dat deel van de hersenen dat met name alle automatische functies regelt. In het geval van stress of van depressie, en in functie van de persoonlijke achtergrond, zijn er bepaalde lichaamsorganen die ontegensprekelijk een kanaal gaan vormen voor de uitdrukking van de opgestapelde spanningen.

Dank zij het beluisteren van de ontspanningsopnames en de krachtige technologieën die worden toegepast in de audioceuticals, kan het emotionele brein aangesproken worden, waardoor er een zeker nieuw evenwicht van de spanningen ontstaat in de organen die door het brein gestuurd worden. Enerzijds werken de psycho-akoustische technologieën die in de audioceuticals vervat zijn (audiofrequenties van 3 tot 8 Hertz, relaxatie onder begeleiding, ademhalingsoefeningen) als een krachtig relaxerend middel dat de anti-stress uitlaatkleppen bespeelt, en anderzijds veroorzaken de aangewende suggesties een bedaring in de organen waarop gewerkt wordt.

Verscheidene studies in internationale tijdschriften (zoals bij voorbeeld het tijdschrift "Nature") hebben de invloed van de suggestie op de organen bewezen. Om dit doel te bereiken, is het belangrijk dat de rationele hersenen, het actieve bewustzijn, tot rust gebracht wordt. Dat noemt men het "Loslaten", wat betekent dat u de bood-schappen op de opname wel hoort maar er niet met aandacht, niet bewust naar luistert, wat de onderbewuste ontvankelijkheid heel duidelijk doet toenemen.

Inductie en suggestie

Marc François
BSB Studio
 

In onze opnames worden verschillende middelen gebruikt om een toestand van verlaagde aandacht te creëren, zoals bijvoorbeeld:

- metaforen,
- evocaties,
- geluidseffecten,
- binair geklop,
- specifieke geluidssimulaties, lichtgevende simulaties op verschillende frequenties.

Ze maken in ontvankelijkheidstoestand een radicale inductie mogelijk. Vervolgens, in deze bijzondere toestand van zwevende aandacht, krijgt de persoon vlotter toegang tot zijn onderbewustzijn. Daarom zal de therapeut het essentiële van de boodschap overbrengen door middel van verhalen, sprookjes, legendes, verhalen over andere therapieën, verhalen over het dagelijks leven... Het materiaal is vanzelfsprekend gekozen omwille van het vermogen om bepaalde beelden voor de geest te halen. Dit gebeurt allemaal door de Ericksons techniek waarbij verwarring gecreëerd wordt om op die manier de bewuste weerstand tegen de transformatiesuggesties te overtreffen.

Meerdere stemmen

     
Joao Diaz -
Speaker
  Tijdens de opnames worden op nauwkeurig bepaalde momenten simultaan twee verhalen verteld. Deze methode helpt ervoor zorgen dat de bewuste geest die kritisch en analytisch is, zich niet gaat fixeren op de hoorbare suggesties (niet onderbewust). Over het algemeen haakt het bewustzijn af en heeft het geen aandacht meer voor de twee verhalen. Bovendien wordt de techniek van de metafoor gebruikt om elke poging van het bewuste om te luisteren of een verband te leggen met het op te lossen probleem, uit te schakelen. Onderzoek wees uit dat de taal van het onbewuste metaforisch is.

De Audioceuticals® zijn in geen geval ontworpen om een aangewezen medische of psychologische behandeling te vervangen maar om de behandeling te vervolledigen en thuis onpersoonlijke psychologische hulp te bieden. De Audioceuticals® zijn in elke apotheek verkrijgbaar.

 
   

Alle informatie over de Ontspanning toepassing : www.audiocament.com