Morgensessies

Meta-relaxatie

Ericksoniaanse suggestie door via het onderbewustzijn te luisteren

Nu eens in uw linkeroor, dan weer in uw rechter, soms op hetzelfde moment hoort u symbolische verhalen die onderhoudend en rustgevend zijn. Ze zijn rechtstreeks gericht op uw onderbewustzijn, dat deze boodschappen opvangt terwijl uw aandacht rust.

Deze opnamen zijn gebaseerd op de suggestietechnieken van Dr. Milton Erickson en zijn het resultaat van vijftien jaar onderzoek in de psychoakoestiek en de psychosomatische geneeskunde (ze worden bovendien gebruikt door talrijke ziekenhuizen in België en Frankrijk: slaaplaboratoria, verkoeverkamer, plaatselijke anesthesie, preventieve geneeskunde, enz.).

Als de stemmen simultaan beginnen te "praten", probeer ze dan gewoon te horen zonder te luisteren. Na een tijdje zal u nog maar één ding willen: uw geest laten reizen.

Als u niet rechtstreeks luistert of anders gezegd enkel het geluid van de stemmen hoort, kunnen de boodschappen, metaforen en beelden gemakkelijker het gedeelte van uw onderbewustzijn bereiken dat ze het meeste nodig heeft. Het luisteren gebeurt uiteraard in een ontspannen toestand.

Integratie in een onderbewuste toestand:

  1. liggend, volledig ontspannen, ongecontroleerde automatische ademhaling
  2. volledig loslaten van de vrijwillige aandacht, multi-evocaties, symbolische metaforen, psychoakoestische geluiden die aanzetten om via het onderbewustzijn te luisteren
  3. inductie van de alfa-hersengolven, vervolgens hoofdzakelijk de thêta-hersengolven, op de grens met de slaap, via de geheugentrainingtechnologie, automatische memorisatie van beide integraties
  4. vervolgens zacht en geleidelijk ontwaken