De meeste mensen kunnen veilig gebruik maken van de PSiO, aangezien er geen ernstige bijwerkingen gekend zijn. Er zijn wel enkele bijzondere gevallen waarbij de PSiO alleen mag worden gebruikt met de voorafgaande toestemming en opvolging van een arts of gezondheidswerker. Bij het gebruik van geneesmiddelen, of bij personen die lijden aan eerder welke ernstige medische aandoening, zoals epilepsie, een hersenletsel, mentale stoornissen, visuele lichtgevoeligheid of eender welke vorm van maculadegeneratie. Mensen met ernstige fysieke aandoeningen, waaronder personen met een pacemaker of die lijden aan hartritmestoornissen of andere hartafwijkingen, moeten vóór het gebruik een arts raadplegen. Kinderen of minderjarigen mogen het toestel enkel gebruiken met de voorafgaande toestemming van hun ouders en moeten worden opgevolgd. Het toestel mag niet worden gebruikt wanneer u onder de invloed van geneesmiddelen of alcohol bent, en evenmin tijdens het bedienen of besturen van machines, voertuigen of andere mechanische toestellen. Stop met het gebruik bij het optreden van ongewenste bijwerkingen, zoals duizeligheid, migraine of grote angst. Neem contact op met een arts als deze of andere ongewone symptomen zich voordoen. PSYCHOMED beweert noch impliciet noch openlijk dat het eender welke medische of psychologische aandoening kan genezen of behandelen. Er worden geen uitdrukkelijke of impliciete medische beweringen gedaan voor producten van PSYCHOMED. Deze producten mogen niet worden gebruikt om eender welke medische of psychologische aandoening te verlichten.

Algemene FAQ PSiO

Wat is een PSiO?

Een PSiO is een audiovisuele stimulator met een variabele frequentie. Een ingewikkelde naam voor een eigenlijk erg eenvoudige technologie die geluiden en licht verstuurt op welbepaalde ritmes. Deze ritmes staan er sinds mensenheugenis om bekend dat zij de toestand beïnvloeden waarin de geest zich bevindt. De waaktoestand, de slaap, de ontspanning, de meditatieve toestand correleren immers met de hersenritmes die zelf worden beïnvloed door de opgevangen ritmes van geluiden en licht. De visuele en auditieve stimulatiefrequentie in een PSiO ligt tussen 3 en 15 cycli/seconde. Met deze technologie kunnen de ritmes van de neuronen positief worden beïnvloed, om zodoende heel wat natuurlijke krachten van de geest te stimuleren of "een boost te geven".

Is het voortgebrachte licht schadelijk?

Nee. U kunt de PSiO zo vaak gebruiken als u wilt, behalve als u lichtgevoelige epilepsie heeft.

Deze grafiek toont de actie van het licht dat wordt uitgezonden door de dioden, de rode, groene en blauwe lijnen, ten opzichte van het zonlicht (in het grijs-bruin). Er is duidelijk te zien dat geen enkele ultravioletstraal of infraroodstraal wordt uitgezonden door de lichtbronnen. U kunt uw ogen tijdens een sessie dus ZONDER GEVAAR openen. Het belangrijkste is dus om de intensiteit ervan zo te regelen dat u het licht op een comfortabele manier kunt waarnemen. De lichtgevoeligheid verschilt immers sterk van persoon tot persoon. Sommigen zullen hun PSiO dus op de minimale intensiteit gebruiken met het oog op een optimaal comfort.

Mijn oogleden geven mij de indruk dat ik mee met het licht knipper.

Verminder de lichtsterkte, zodat het licht aangenamer is voor u.

Werd dit product getest?

Deze intussen alombekende technologie wordt wereldwijd gebruikt door miljoenen mensen. Deze techniek wordt al meer dan 20 jaar in universitaire ziekenhuizen gebruikt als snelle relaxatiemethode in stresserende omgevingen, zoals operatiekamers en slaaplaboratoria.

Is het een medisch product?

Nee. In sommige gevallen kan het net als sporten stressgebonden stoornissen verzachten, maar het moet niet worden beschouwd als een medisch product, te meer omdat het geen gevaren of bijwerkingen heeft. De bedoeling is om de stress te verlichten en het gepieker te stoppen. Er is dus geen medisch voorschrift nodig. U hoeft enkel de handleiding te raadplegen.

Is het een product voor het grote publiek?

Ja. Iedereen zou het naast zijn bed op het nachttafeltje kunnen leggen. Het is ideaal om op een efficiënte manier te recupereren na een intellectuele inspanning of om te ontspannen bij chronische stress.

Hoeveel programma's heeft mijn PSiO?

Er zijn 3 programma's met Muziek & Kleur van Claude Challe, 7 programma's met Beats & Kleur en 1 programma met Stem, Muziek & Kleur - « LEVENSLUST »  (FR-ES-EN).

Kan ik andere programma's downloaden?

Ja. Via het downloadplatform www.psioplanet.com kunt u verschillende programma's downloaden die specifieke thema's aanbieden. U vindt er bijvoorbeeld programma's die u welkom heten in de wereld van PSiO. De doeltreffendheid van deze programma's wordt versterkt door de suggestie die erin wordt gedaan.

Wat gebeurt er als ik een MP3-bestand van ergens anders download naar mijn bril?

U kunt het bestand beluisteren, net als op een MP3-speler, maar zonder gekleurd licht. Het heeft dus weinig zin.

Worden er nog andere programma's gemaakt?

Wij zijn van plan om elk maand nieuwe titels en in de toekomst nog duizenden muzieknummers toe te voegen.

Hoeveel gebruikssferen omvat mijn PSiO?

www.psioplanet.com omvat vier continenten van mogelijke toepassingen: gekleurde muziek, Meditatie, prestatie en ontspanning.

Hoeveel PSiO's zijn er?

De hardware van de PSiO's is in feite telkens dezelfde, ongeacht de versie.

De PSiO is momenteel verkrijgbaar in het wit. De komende maanden zal een zwarte versie op de markt komen en vervolgens zullen nog andere kleuren worden aangeboden.

Technische FAQ

Hoe laad ik mijn PSiO op?

Er wordt aangeraden om uw PSiO vóór het eerste gebruik ten minste 4 uur op te laden. Zorg ervoor dat uw toestel ingeschakeld is tijdens het opladen. Wanneer u de vermelding « PLUG YOUR PSiO » ziet verschijnen, drukt u op de PLAY-knop om hem op te laden. U kunt uw PSiO opladen met de USB-kabel door hem in de USB-poort van uw computer te steken, of met de meegeleverde lader.

Wanneer moet ik mijn batterij opladen?

De meegeleverde batterij heeft geen geheugen. U kunt ze dus eender wanneer opladen zonder dat dit gevolgen heeft voor de toekomstige prestaties. Wij raden u aan om uw PSiO volledig op te laden wanneer er nog één blokje overblijft op uw batterij-indicator. Als er geen blokje meer te zien is, kan uw PSiO nog ongeveer één uur blijven werken. U kunt uw lopende programma beëindigen, maar het is beter om uw PSiO vervolgens op te laden.

Waarom « RESETTEN »?

Als u op de « RESET »-knop drukt, is het belangrijk dat de batterij helemaal is opgeladen voordat u de USB-kabel van de PSiO uittrekt. Bij een RESET beschouwt de microcontroller de batterij altijd als leeg. Als hij is aangesloten op de transformator en de batterij wordt opgeladen, zal de microcontroller het signaal "volle batterij" krijgen wanneer ze volledig is opgeladen en zal hij meteen weer gesynchroniseerd worden. De PSiO kan zich dus normaal gedragen. Wanneer de PSiO niet is aangesloten op de lader, is het normaal dat hij na een RESET met het batterij-icoontje "lege batterij" aangeeft, ook al is dat in werkelijkheid misschien niet het geval. Als u moet RESETTEN, moet u de PSiO dus opladen tot de batterij-indicator "volle batterij" aangeeft. Vervolgens moet u het toestel loskoppelen en het opnieuw normaal gebruiken.

Charged battery icon / Flat battery icon

The icon on the screen will display four solid bars when the battery is fully charged.
The battery icon will show no bars when the battery is nearly flat. You should charge the PSiO using the AC adapter.

Battery charging icon

The battery icon will display an electrical plug after the PSiO is connected to the AC adapter or the computer. This icon will remain as long as the battery isn't fully charged. When the battery is fully charged, the icon will be white without a plug.

 “PSiO Glasses initializing” message

This message appears briefly when the RESET button is pressed. The message “Plug in your PSiO” will display after a few seconds.

“Plug in your PSiO” message

 • Either the PSiO battery isn't charged enough and has to be connected to the AC adaptor and charged 100%.
 • Or you just pressed the “RESET” button. This erases the battery charge level and sets it to zero. You must connect the PSiO to the AC adapter to charge it 100%.

IMPORTANT:  if you used the “RESET” button, DON'T interrupt charging until the battery is 100% charged, that is, until the battery icon displays an electrical plug (see the “Battery charging icon” section).

“USB Mode” message

This message indicates that the PSiO is connected to a computer and is ready for file transfers with the computer. The PSiO cannot play a session and the battery charges in this mode.

“No MP3 Files” message

The PSiO cannot find any MP3 files in memory. Connect it to a computer to display its contents.

 • If the PSiO opens correctly on your computer but doesn't contain any files, it means that the MP3 files have been erased. In this case, load the PSiO with the MP3 color files that are in the library on your computer.
 • If  the PSiO doesn't open when connected to your computer or you can't display its contents, you will have to format it. Follow the instructions found under “Please format in FAT32”.

Bericht “Please format in FAT32”

Dan moet je de PSiO formatteren, dat betekent dat je de bril moet leegmaken en da opnieuw configureren in het correcte formaat

Zet je PSiO aan en sluit het aan op je computer via de usb kabel. De “USB MODE” boodschap zie je nu op het scherm.

Kan het beste worden hersteld met een windows pc

 • Dit is alleen voor WINDOWS :
  • Klik op het windows logo (win 7,8 & Vista) of op de Start knop (winXP)
  • Open “verkenner” Win 7,8, vista) of werkstation (win xp) De PSiO wordt nu gepresenteerd als een lege USB
  • Kies de PSiO en klik met rechtermuis. Kies de optie “format” op het rolmenu
  • Een nieuw menu wordt geopend met verschillende opties: kies in het “file system” voor FAT32 (let op er zijn meerdere keuzes en alleen 32 werkt!) en de clustergrootte in het dialoogvenster Formatteren Standaard toegewezen grootte. Gebruik de snel formatteren optie aan de onderkant van dit dialoogventster en druk op start
  • Er komt een waarschuwing dat je er nu alles van af gaat halen, druk op de OK knop
  • Het formatteren begint en eindigt binnen een minuut. Als het klaar is komt er een venster op om te vertellen dat het formatteren klaat is, druk opnieuw op OK
  • Sluit het formatteer venster door op sluiten te drukken
  • Ga terug naar verkenner en druk met je muis 2 x op de PSiO aansluiting. Je zult zien dat de PSiO nu geen bestanden meer heeft.
  • Nu kun je opnieuw MP3 bestanden laden

 • Aansluiten op de MAC gaat even anders:
  1. Als je niet meer programma over kunt zetten op je PSiO ondanks dat er bijna niets meer opstaat, moet je je prullenmand leegmaken
  2. Als je de programma’s van je PSiO door middel van een mac probeert te verwijderen, dan gaan ze automatisch in de prullenbak en blijft de ruimte gebruiken op de USB geheugen van de PSiO. Om te zorgen dat je die geheugen ruimte terug krijgt,moet je dus de prullenmand legen van de MAC die met de PSiO verbonden is.
  3. Als je de PSiO voorzichtig loskoppeld van de MAC, maak dan onmiddellijk de USB kabel los anders koppeld de PSiO zich weer automatisch aan de MAC. Als je dan de kabel loskoppeld dan komt er een waarschuwing, bevestig dat gewoon met de ok knop

Wat gebeurt er als ik mijn PSiO na een sessie laat aanstaan?

Op het einde van een programma schakelt de PSiO automatisch uit als hij 5 minuten niet wordt gebruikt. Als u een pauze neemt midden in een sessie, zal de PSiO uitgaan als hij 10 minuten niet wordt gebruikt.

Wat gebeurt er als mijn PSiO uitgaat nadat ik tijdens een sessie in slaap ben gevallen?

De PSiO is automatisch uitgeschakeld. U hoeft dus enkel op de ON/OFF-knop te drukken om het programma opnieuw te starten

Kan ik een sessie stoppen en ze vervolgens voortzetten?

U kunt een sessie stoppen door op Pauze te drukken (ON/OFF-knop). Wanneer u een tweede keer op de knop drukt, wordt de sessie hervat waar u was geëindigd. Als u een pauze neemt van meer dan 10 minuten, zal de PSiO automatisch uitschakelen.

Hoe voeg ik nieuwe programma's toe op mijn PSiO (www.psioplanet.com)?

Ga op de website naar "E-shop" en kies het programma dat u wilt kopen. Zodra de betaling is aanvaard, wordt u uitgenodigd om uw programma te downloaden. U kunt het rechtstreeks op uw PSiO opslaan. Wij raden echter aan om een PSiO-map aan te maken op uw computer waar u al uw programma's kunt opslaan, zodat u ze vervolgens makkelijk kunt terugvinden. Als uw PSiO niet is verbonden met uw computer, doe dat dan en kopieer het bestand op uw PSiO zoals op een USB-stick. LET OP! Wacht tot het bestand volledig gekopieerd is alvorens uw USB-kabel uit te trekken of gebruik de knop « Safely remove hardware and eject media » van uw computer.

Hoelang duurt het downloaden?

 • in mijn pc/Mac: kan sterk variëren, hangt af van uw type van internetverbinding en het aantal bezoekers op het ogenblik waarop u bent aangesloten.
 • in mijn PSiO: u moet bijvoorbeeld 2 minuten tellen voor een fragment van 5 min. en 6 minuten voor een fragment van 30 min.

Hoe kan ik gekochte fragmenten van mijn PSiO verwijderen zonder dat ze verloren gaan in mijn basislijst?

Sluit uw PSiO met de USB-kabel aan op uw computer. Zet uw PSiO aan. Hij wordt vervolgens herkend als opslagrandapparatuur, PSiO genaamd. U kunt vervolgens de bestanden verwijderen zoals met een USB-stick.

Mijn scherm schakelt na 5 seconden uit, maar de sessie gaat gewoon verder. Is dat normaal?

Om de levensduur van uw batterij te verlengen, schakelt het scherm na 5 seconden automatisch uit. Als u de weergegeven informatie wilt bekijken, hoeft u gewoon op een knop te drukken om het scherm opnieuw te activeren. Bij de hervatting van de sessie raden wij u aan om de knoppen voor de volume- en lichtregeling te gebruiken.

Waarom moet ik mijn serienummer opgeven wanneer ik een account aanmaak op www.psioplanet.com?

Bij het aanmaken van uw gebruikersaccount op www.psioplanet.com heeft u de mogelijkheid om het serienummer van uw PSiO in te voeren. Wij raden u aan om dit ofwel bij deze gelegenheid te doen, ofwel nadien door op « het serienummer van uw PSiO registreren » of op « mijn gegevens wijzigen » te klikken. Dit nummer zal gebruikt worden voor de garantie en verleent u eveneens toegang tot een bepaald aantal gratis programma's, afhankelijk van waar u woont of de promotiemomenten in de loop van het jaar. Neem dus regelmatig een kijkje op www.psioplanet.com!

Waar kan ik het serienummer vinden?

U vindt het volledige serienummer ofwel op het linkerpootje van de bril, ofwel op de achterkant van uw Quick Start handleiding.

Ik heb meerdere PSiO's. Hoe kan ik verschillende serienummers invoeren?

U kunt op elk moment naar www.psioplanet.com gaan en op « Een bijkomend serienummer registreren » klikken of in de rechterbovenhoek van uw scherm kiezen voor « Mijn gegevens wijzigen ». U kunt tot 5 verschillende serienummers invoeren.

Mijn PSiO lijkt niet meer correct te werken. Wat moet ik doen?

Als uw PSiO niet goed meer lijkt te werken (vreemde geluiden, de lampjes die niet aangaan,...), druk dan met de punt van een balpen op de resetknop. De fabrieksinstellingen zullen worden hersteld. Het bericht « Plug your PSiO » zal op het scherm verschijnen. U moet eerst uw PSiO opnieuw opladen, net als bij het eerste gebruik. Vergeet niet om hem te laten aanstaan tijdens het opladen.

Hoe maak ik mijn PSiO schoon?

Gebruik een vochtige, niet-schurende doek, zoals een doekje om de glazen van een bril schoon te maken.