Handleiding PSiO

De meeste mensen kunnen veilig gebruik maken van de PSiO, aangezien er geen ernstige bijwerkingen gekend zijn. Er zijn wel enkele bijzondere gevallen waarbij de PSiO alleen mag worden gebruikt met de voorafgaande toestemming en opvolging van een arts of gezondheidswerker. Bij het gebruik van geneesmiddelen, of bij personen die lijden aan eerder welke ernstige medische aandoening, zoals epilepsie, een hersenletsel, mentale stoornissen, visuele lichtgevoeligheid of eender welke vorm van maculadegeneratie. Mensen met ernstige fysieke aandoeningen, waaronder personen met een pacemaker of die lijden aan hartritmestoornissen of andere hartafwijkingen, moeten vóór het gebruik een arts raadplegen. Kinderen of minderjarigen mogen het toestel enkel gebruiken met de voorafgaande toestemming van hun ouders en moeten worden opgevolgd. Het toestel mag niet worden gebruikt wanneer u onder de invloed van geneesmiddelen of alcohol bent, en evenmin tijdens het bedienen of besturen van machines, voertuigen of andere mechanische toestellen. Stop met het gebruik bij het optreden van ongewenste bijwerkingen, zoals duizeligheid, migraine of grote angst. Neem contact op met een arts als deze of andere ongewone symptomen zich voordoen. PSYCHOMED beweert noch impliciet noch openlijk dat het eender welke medische of psychologische aandoening kan genezen of behandelen. Er worden geen uitdrukkelijke of impliciete medische beweringen gedaan voor producten van PSYCHOMED. Deze producten mogen niet worden gebruikt om eender welke medische of psychologische aandoening te verlichten.

1. Inleiding

Gelieve deze pagina's aandachtig te lezen alvorens uw PSiO te gebruiken, zodat u alle troeven van het toestel en de programma's ten volle kunt benutten.

De PSiO is bedoeld voor recreatief gebruik, om het welzijn te verhogen, de leervaardigheden te verbeteren en vooral sneller te recupereren.  Daarnaast kan het toestel worden gebruikt om het welslagen en de persoonlijke ontplooiing te verbeteren.

Welkom in de PSiO-gemeenschap!

U heeft zich net een persoonlijk ontwikkelingstoestel aangeschaft waaraan u levenslang plezier zult beleven! Deze aankoop betekent allicht een tamelijk grote ommekeer in uw leven. Voortaan staat u er immers niet meer alleen voor om problemen het hoofd te bieden, af te rekenen met vermoeidheid of talrijke stress- of werkgerelateerde klachten aan te pakken. Uw PSiO kan u namelijk op verschillende manieren bijstaan. Het ganse team dat de talrijke programma's heeft ontwikkeld die op www.psioplanet.com kunnen worden gedownload, reikt u vanaf nu een helpende hand!

Wat is de PSiO?

De PSiO is een bril die is uitgerust met oortjes, een MP3-speler en een systeem dat gekleurd en ritmisch licht voortbrengt. Het is een krachtig relaxatietoestel dat de geest stimuleert door de visuele en soms auditieve zones te overstelpen met stimulaties op welbepaalde frequenties om snel de aandacht af te leiden, waardoor het gepieker ophoudt. Aangezien het aandachtsmechanisme veel energie vereist, kan de geest zodoende volledig tot rust komen, nieuwe energie opdoen en zich herbronnen. De in de PSiO geprogrammeerde sessies duren over het algemeen 5 tot 30 minuten. Na de sessie zult u opnieuw energie te over hebben, net als na een weldoende siësta. Deze rusttoestand van de aandacht staat ook bekend om zijn grote vatbaarheid voor suggestie. Daarnaast kunnen tientallen programma's voor persoonlijke ontwikkelingworden gedownload op www.psioplanet.com (op gewicht blijven, inslapen, anti-depressie, enz.) die de PSiO veranderen in een persoonlijk ontwikkelingstoestel.

Wat gebeurt er precies?

Ten eerste: de aandacht van de gebruiker wordt getrokken door het tafereel dat is opgebouwd uit hypnagogische beelden die worden geabsorbeerd door de geest, die inderdaad niet in staat is om dergelijke ongewone stimulaties te interpreteren.
Het bewustzijn wordt louter zintuiglijk. De analytische gedachten nemen af en worden omgezet in audiovisuele beleving. Het bewustzijn wordt pure gewaarwording.
De muziek of de stemmen worden veel diepgaander en volledig"zintuiglijk" ervaren, en in elk geval op een heel andere manier dan door gewoon of met een eenvoudige muziekspeler te luisteren.

Ten tweede: de gedachten dwalen langzaam af  (min of meer afhankelijk van de duur van de stimulaties). De oogleden sluiten automatisch terwijl de stimulatie doorgaat, en worden zodoende het tweede projectiescherm van de visuele stimulaties.

Ten derde: de visuele stimulaties worden vervolgens monotoon en repetitief; de ogen zakken geleidelijk in de oogkassen, in een toestand van volledige rust; op dat moment worden de visuele stimulaties beperkt, zowel qua intensiteit als inzake verandering van frequentie; de aandacht wordt helemaal in rust gezet. Alle gedachten worden losgelaten!

Resultaat:
De aandacht vereist doorgaans heel wat energie. Deze verplichte rust zorgt na de sessie voor een snelle recuperatie en heeft een stimulerend effect, een beetje zoals een verkwikkende korte siësta (behalve dan dat u het in dit geval zo vaak als u wilt kunt opwekken!).

Er dient te worden opgemerkt dat wanneer de aandacht rust, de geest erg vatbaar is voor suggesties: hij blijft alles horen, maar luistert niet meer aandachtig. De boodschappen worden dus niet meer gefilterd door de aandacht. Daarom is de PSiO een prachtig hulpmiddel voor de suggestie van positieve boodschappen voor uw diepere "ik".

Hoe werkt het?

Actiegebieden van de PSiO
De PSiO werkt in op de geest zoals een frequentieknop van een radio.

Wat kan de PSiO ons bijbrengen?

Onze geest wordt via de anticipatiegebieden of de geheugenzones voortdurend meegevoerd naar ruimten vol beelden en ideeën die vaak terugkeren. Dit wordt ook wel piekeren genoemd. Meestal zijn wij afwezig. Wij bevinden ons niet in het heden.

Wij bevinden ons in het verleden of in de toekomst, maar wij vergeten het heden... Wij vergeten hoe het voelt om te leven. Nochtans zou dat gevoel alomtegenwoordig moeten zijn! Het klopt dat woorden vaak gemakkelijker zijn dan daden. De PSiO biedt echter een erg pragmatische oplossing voor dit probleem. Hierna wordt uitgelegd hoe...

Het gepieker stopt, het gevoel treedt nu op de voorgrond:

De PSiO begeleidt de geest onherroepelijk doorheen verschillende aandachtstoestanden. Wat gebeurt er in de meeste gevallen? De uitgezonden geluiden en het licht dringen al snel de auditieve en visuele zintuiglijke zones binnen. Het gepieker stopt automatisch en maakt plaats voor het aanschouwen van gekleurde visuele taferelen. Als het gaat om korte programma's, wordt de aandacht niet meer gericht op de onthouden gedachten of de zones van het bewustzijnsveld die voorbehouden zijn aan de anticipatie, maar wel op de audiovisuele percepties van het moment (een toestand die lijkt op meditatieve beschouwing).

Hierdoor zult u de muziek op een veel diepgaandere en meer gedetailleerde manier beluisteren. Sommigen zullen zeggen dat zij « de muziek letterlijk beleven ».

Als de programma's langer zijn, beginnen de gedachten te zweven en wordt de geest geleidelijk en vervolgens radicaal in rust gezet! Daarom is de PSiO een mentaal recuperatiemiddel dat letterlijk een onmiskenbaar stimulerend effect heeft.

Hoe langer het programma, hoe meer de geest geleidelijk in een rusttoestand komt. Een bijzondere toestand waarin u nog wakker bent, maar denkt te slapen (maar als iemand tegen u praat of uw arm aanraakt, beseft u dat u nog niet slaapt...). Het is de geestestoestand waarin u nog alles hoort, maar niet meer luistert... ook wel  « onderbewust luisteren »  genoemd (het bewustzijn filtert de boodschappen niet meer, aangezien de aandacht niet meer werkt).

Deze toestand wordt door sofrologen ook wel « sofroliminaal niveau » genoemd, terwijl anderen het hebben over « schemertoestand ». Het is een aandachtstoestand waarin de geest slechts zelden wordt stilgelegd, aangezien hij vervolgens wegzinkt in een slaap.

Dankzij de PSiO wordt de geest aan de rand van de slaap gehouden, maar blijft hij bewust. Deze toestand heeft echter bijzonder interessante eigenschappen: hij staat bekend om zijn heilzame effect op de suggestie, aangezien de geest vatbaarder is, evenals om zijn erg recupererende effect, omdat in deze geestestoestand de aandacht volledig in rust wordt gezet. Men voelt zich herboren...

Het bereiken van deze toestand zal dus voldoening schenken aan alle personen die op zoek zijn naar een snelle en efficiënte manier om te recupereren, zoals verpleegkundigen die 's nachts werken, piloten met een jetlag, studenten tijdens de examenperiode of gewoon zakenmannen en -vrouwen die gestresseerd zijn door hun afmattende job.

Loslaten

Hoe werkt de PSiO en waaraan dankt hij zijn doeltreffendheid? De PSiO gebruikt gewoon bepaalde geluidsfrequenties en lichtpulsen (die zijn onderzocht via elektro-encefalografie) met een verrassende afleidingskracht, om uw geest mee te voeren naar gewoonlijk ongecontroleerde bewustzijnsniveaus! Het is bijvoorbeeld moeilijk om uit eigen wil los te laten, dit wil zeggen het aandachtsniveau te laten verslappen. Dankzij de PSiO is dit kinderspel!

Een ander voorbeeld: zich op de grens met de slaap bevinden zonder erin weg te zinken. Met de PSiO (via bepaalde programma's, zoals die van de applicaties ONTSPANNING en MEDITATIE) wordt u meegevoerd naar de grens met de slaap en blijft u er zolang de suggesties doorgaan of het programma u in deze toestand houdt.

Recuperatiemiddel

U moet de PSiO uitproberen om zelf te kunnen ervaren hoe de geest naar andere oorden wordt gevoerd. Naar een inwendige wereld waar er geen plaats is voor gepieker. Het is zonder twijfel het nieuwe middel bij uitstek om op een verstandige manier de batterijen weer op te laden en sneller een uitgerust en ontspannen gevoel te krijgen, ongeacht de gebruikte modus. Het gemeenschappelijke punt van alle gemoedstoestanden die eruit voortvloeien, is de onbetwistbare stimulerende kracht, wat ook de enige echte bijwerking is!

De PSiO verschilt van alle chemische middelen die tot dusver de enige manieren waren om dit soort van effecten tot stand te brengen. Het toestel is immers ongevaarlijk en kan zo vaak als nodig worden gebruikt.

Referenties: gebruik in uiterst stresserende omgevingen

Deze techniek wordt sinds 1994 in ziekenhuizen gebruikt, zodat chirurgen tijdens de hele duur van een operatie onder locoregionale anesthesie kunnen opereren zonder intraveneuze sedatie.

Zoals het volkse spreekwoord zegt « Komt men over de hond, dan komt men ook over de staart.  »! U kunt dus ook voor eenvoudig privégebruik op een even efficiënte manier profiteren van de heilzame werking van de PSiO (zoals een verankering via de stem met opgeroepen beelden en positieve suggesties voor uw diepere "ik").

Bekijk de referenties in de rubriek Geschiedenis op de website www.psioplanet.com

Wat de effecten op de geest voor de leervaardigheid betreft, is het belangrijk om te weten dat de toestand op de rand van de slaap bekend staat om zijn heilzame invloed op het verwerken en onthouden van verzamelde gegevens. Studenten zullen er tijdens de examenperiode dus gretig gebruik van maken!

Veel plezier bij het gebruik!

S. Dumonceau-Krsmanovic
Ontwerper

2. Programma's

De PSiO is een bril boordevol elektronica die gekleurd licht en pulsgeluiden verspreidt. Het downloadplatform www.psioplanet.com is er de aanvulling van: een nieuwe wereld van diverse applicaties die u kunt ontdekken zodra u uw PSiO op uw computer aansluit. U vindt er dan ook alle programma's die u nodig heeft: applicaties om u beter te voelen en opnieuw een evenwicht te vinden in een wereld die voortdurend verandert. Maar dat is niet alles.

De PSiO omvat in feite vier applicatie-onderdelen en in zekere zin vier toepasbare gemoedstoestanden:

Relaxatie

Meditatie

Prestatie

Muziek

Het resultaat is een heuse verbetering van de persoonlijke vaardigheden! Op basis van deze verschillende bewustzijnsniveaus die worden opgewekt en onderhouden via de stimulaties van deze "wonderbril", bestaan er tientallen programma's met uiteenlopende thema's, zoals:

 • stressbeheersing bij hoofdpijn
  Een van de vele applicaties van het toepassingsgebied ONTSPANNING
  (met suggestieve stemmen, coole muziek en natuurgeluiden)
 • Insluiten succes
  Een van de talrijke mogelijkheden van het toepassingsgebied MEDITATIE
  (via de stem en begeleide meditatie)
 • ontwikkeling van een geheugenbevorderende toestand
  Een van de applicaties van het toepassingsgebied PRESTATIE
  (via geluiden en gekleurd licht)
 • het energiepeil verhogen met de kleurrijke muziek van Claude Challe
  Een applicatie van het toepassingsgebied MUZIEK
  Ter herinnering: Claude Challe is de bezieler van het platenlabel "Buddha Bar" (een kleurrijk muzikaal bad).

Meditatie

De programma's van de applicatie Meditatie zijn opgesplitst in verschillende categorieën:

 • meditatie en begeleide visualisatie
  (de reeks « Nova Era »)

 • bewuste meditatie, vervolgens loslaten en onderbewust luisteren
  (de reeks « DOUBLE YOU » of dubbel luisteren)

A. NOVA ERA: meditatie en begeleide visualisatie

Dankzij de PSiO wordt u vanaf de eerste seconden in het heden meegevoerd naar de sensatie. In de auditieve en visuele sensitiviteit. Aan deze onderdompeling in het heden valt niet te weerstaan. Alle NOVA ERA programma's zijn bijvoorbeeld bedoeld als meditaties die in de hand worden gewerkt door de kleur die de visuele zone, het belangrijkste gebied in de sensorische hersenen, overspoelt. Dat is het eerste gebruik van de PSiO. Daarom zien meditatiebeoefenaars er al vele jaren een belang in voor hun vrienden die denken dat mediteren moeilijk is en zich uitgesloten voelen van deze klaarblijkelijk "hogere" gemeenschap. Met de PSiO krijgt u wél die mogelijkheid en wordt daarbij geholpen. Nadien zal het wellicht gemakkelijker zijn om dezelfde oefeningen zonder de PSiO te herhalen... of er opnieuw gebruik van te maken wanneer u daartoe de nood voelt.

De NOVA ERA thema's worden aangeboden nadat u uw corticale geest heeft leeggemaakt. Deze programma's kunnen dus worden beschouwd als hulpmiddelen voor de positieve visualisatie.

B. DOUBLE YOU

Het "Double You" gamma, het dubbel luisteren, met thema's die meer op de persoonlijke ontwikkeling zijn gericht, biedt de mogelijkheid om de in de eerste twee paragrafen gebruikte technieken te combineren, oftewel de combinatie van bewust en vervolgens onbewust luisteren naar dezelfde thematiek tijdens dezelfde opname. De geest rust uit, "ontspant zich" in zekere zin nog beter na een "gespannen" toestand (de analogie met de spieren kan hier metaforisch in beschouwing worden genomen).

Ontspanning

De titels van de rubriek ONTSPANNING zijn ontwikkeld door specialisten in de psychosomatiek. De meeste van deze titels worden sinds 1994 in ziekenhuizen gebruikt. Al deze programmas die in België ook wel bekend zijn onder de naam « AUDIOCEUTICALS », worden enkel in apotheken verkocht en uitsluitend door huisartsen voorgeschreven. Werking van het voorgestelde thema: kies de titel die u via uw PSiO wilt beluisteren en laat u helemaal meevoeren. U hoeft zich enkel nog te ontspannen en verder niets meer te doen! Al deze titels stemmen overeen met functionele stoornissen die naast de algemene conventionele therapie aanvullend kunnen worden behandeld langs de emotieve weg. Een weg die vandaag wordt herontdekt, ook door de algemene geneeskunde.

Let op: de programma's van de rubriek ONTSPANNING vervangen in geen geval de medische behandeling, maar zijn er een aanvulling op. Het Belgische Ministerie van Volksgezondheid beveelt de audioceuticals aan als alternatief voor het overmatige gebruik van slaapmiddelen en antidepressiva (zie jaarlijkse brochure op de website).

Prestatie

De gemeenschappelijke noemer van de meeste sessies van de rubriek PRESTATIE is het gevoel van herwonnen energie. Haar stimulerende kracht is zodanig groot dat u na één sessie al niet meer zonder zult kunnen.

Na het werk, na een aantal uurtjes intensief studeren of op het moment van de siësta zullen de programma's « Siësta » of « Ontspanning » zeker hun nut bewijzen. De programma's « Memo 1 » en « Memo 2 » zijn speciaal ontwikkeld om de memorisatie te bevorderen, terwijl de programma's « Concentration 1 » en « Concentration 2 » de concentratie verbeteren. Om goed te kunnen leren, is het belangrijk om eerst de informatie op te nemen en ze vervolgens te onthouden. Vervolgens biedt de PSiO u via zijn programma's « Slaap 1 » en « Slaap 2 » een hulpmiddel om snel in te slapen en goed uitgerust te zijn, ondanks de stress die gepaard gaat met de lastige examenperiode. Met de PSiO heeft u dus een solide bondgenoot gevonden om vermoeiende intellectuele inspanningen het hoofd te bieden.

Music

Met het toepassingsgebied MUSIC kunt u uw gedachten wat verzetten en uw batterijen weer opladen in het heden, door op te gaan in een pure zintuiglijke ervaring, terwijl u luistert naar de muziek van Claude Challe, het bekende brein achter de feestjes van de Parijse discotheek Les Bains Douches en de internationale « jetset ».

Claude Challe is een echte baanbreker op het vlak van LOUNGE MUSIC, waaronder enkele hedendaagse bewegingen en trends, en is bijna overal ter wereld bekend dankzij zijn label « Buddha Bar ». Iedereen heeft vast wel eens gedanst of van een drankje genipt op de loungemuziek van Claude. Wij zijn dan ook erg trots om aan de gelukkige kopers van de PSiO deze nieuwe en originele manier te kunnen aanbieden om zich met deze betoverende muziek te herbronnen.

Wij zullen stelselmatig nieuwe labels aan deze rubriek toevoegen, om deze toepassing zo uitgebreid en gevarieerd mogelijk te maken. Dat is de ludieke en vermakelijke kant van de PSiO met zijn stimulerende kracht als onmiddellijke meerwaarde.

3. Het gebruik van de PSiO

Door deze aankoop te doen, heeft u - op een innoverende manier - een belangrijke stap gezet in het beheer van de vaardigheden van uw geest. U zult vaststellen dat het hier gaat om een van de meest gebruiksvriendelijke en nuttige hulpmiddelen voor persoonlijke ontwikkeling. U hoeft slechts een paar minuten per dag uit te trekken en ervoor te zorgen dat u niet wordt gestoord, zodat u volledig kunt opgaan in deze unieke ervaring. Deze kleine inspanningen zullen - op termijn - aanzienlijke positieve effecten hebben op uw ontplooiing en uw welzijn! Sommigen voelen onmiddellijk de heilzame werking, zodra zij de PSiO beginnen te gebruiken, terwijl het bij een anderen een beetje langer duurt. In elk geval zult u heel snel tevreden zijn.

Deze technologie kan vandaag terugblikken op een geschiedenis van bijna vijfentwintig jaar. Meer dan 250.000 mensen maakten gebruik van vroegere versies (de « Dreamer » van 1987 tot 2000 en de « Mind Booster Decoder » van 2000 tot 2005) en er werden miljoenen sessies gegeven door specialisten in de gezondheidszorg. Door deze diepgaande ervaring kunnen wij formeel zijn over dit onderwerp.

Naast onze klinische ervaring in talrijke ziekenhuizen gedurende al die jaren (zie rubriek "Medische referenties") is de PSiO gebaseerd op een principe van intermitterende audiovisuele stimulaties. Er bestaan verschillende studies over het effect van zintuiglijke stimulaties op de hersenritmes. Zie de rubriek « Wetenschappelijke studies » op onze website www.psioplanet.com.

Dit model is een versie waarin vooraf reeds diverse programma's zijn geladen.

Enkele gebruikstips

Probeer indien mogelijk elke dag een ontspanningsmoment in te lassen. Gebruik het toestel indien mogelijk in een omgeving waar u niet gestoord zult worden. U kunt de PSiO het best gebruiken op het moment van de siësta, na het werk op het einde van de dag of vóór het slapengaan. Sommigen maken ook 's morgens gebruik van bepaalde specifieke programma's.

Ga in een comfortabele houding zitten of liggen.

Wij nodigen u nu uit om u vertrouwd te maken met deze processen, die een heilzame werking zullen hebben. Bouw een gewoonte op voor de weken erna. Noteer hoe uw ervaringen van moment tot moment verschillen en hoe u anders omgaat met angstwekkende situaties sinds u de PSiO regelmatig bent beginnen te gebruiken.

Maak alle spannende kleding los, doe uw schoenen uit, leg u neer of ga comfortabel zitten in een zetel. Als u de ogen tijdens de sessie sluit, zal het licht op een diffuse manier door uw gesloten oogleden gaan.

Zorg er tijdens de eerste sessies voor dat de lichtsterkte op een relatief laag niveau staat. Tijdens de volgende sessies stellen wij voor om de lichtsterkte en het geluidsvolume geleidelijk te verhogen, teneinde de impact van het toestel te vergroten, wetende dat de enige aan te bevelen maatstaf uw comfort is. Ga dus uit van uw eigen zin voor comfort om het toestel af te stellen en kies de intensiteit en het volume die u persoonlijk het meest geschikt en comfortabel vindt.

Aangezien de PSiO een toestel is om de hersenen te trainen en te ontwikkelen, heeft hij natuurlijk een cumulatief effect. Hoe meer sessies u doet, hoe beter deze spier, die uw hersenen metaforisch  zijn, zal worden getraind en hoe gemakkelijker het zal worden om de gewenste bewustzijnstoestanden te bereiken.

De PSiO heeft geen enkele gekende contra-indicatie (met uitzondering van personen die lijden aan epilepsie en voor wie intermitterend licht aanleiding kan geven tot een aanval). Het kan geen kwaad om meerdere sessies per dag te doen. De sessies kunnen elkaar zelfs opvolgen, om een steeds diepere relaxatie te bereiken. Uiteraard wordt afgeraden om na een relaxatieprogramma onmiddellijk een concentratieprogramma te volgen.

Gun uzelf na een sessie met de PSiO een rustperiode zonder activiteiten die een hoge waakzaamheid vereisen, zoals autorijden of het gebruik van gevaarlijk gereedschap.

Voorzorgen en nuttige tips

Vergeet de pluggen van de oortjes niet te verwijderen.

Raak de glazen van de bril niet aan. Maak de bril schoon met een droge doek als er sporen van vingers opstaan.

Gebruik de PSiO niet op abnormaal stoffige of vuile plaatsen.

Vermijd contact met overdadig vocht.

Het toestel is bestand tegen gematigde schokken.

Stel het toestel niet te lang bloot aan direct zonlicht en laat het bij heel warm weer niet in een gesloten auto liggen.

Maak de bril af en toe schoon met een schone doek en water, om te verhinderen dat vet en vuil zich op de glazen opstapelen.

Gelieve alle toestellen via hun stekker te verbinden en los te koppelen. Trek niet aan de kabel: u zou hem kunnen beschadigen.

Als u overgaat tot downloaden, trek dan de kabel nooit uit voordat het downloaden voltooid is! Als u dit toch doet, zou u de PSiO blijvend beschadigen, waardoor u geen aanspraak kunt maken op de garantie.

Bedieningsknoppen

NB: Er bestaat als optie een kort verlengsnoer, waarmee u een hoofdtelefoon rechtstreeks op de rechterplug kunt aansluiten (zie tekening).

Gebruiksinstructies

Verloop van een sessie

1. Sluit de oortjes aan.

2. Zet uw PSiO aan door op >II (ON) te drukken. De boodschap «Plug your PSiO» verschijnt. Laat de batterij de eerste keer volledig opladen (ongeveer 4 uur, tot het controlelampje van de batterij volledig wit is). Let op: door langer op deze knop te duwen (min. 3 seconden), schakelt u uw PSiO uit.

3. Gebruik de knoppen I<< en >>I en het scherm om een van de op uw PSiO opgeladen titels te selecteren Als u achteruitgaat in de playlist, wordt de huidige titel opnieuw afgespeeld. U moet dus een tweede keer drukken om de vorige titel te selecteren.

Selecteer voor uw eerste sessie de « TUTORIAL » in uw taal.

Als de sessie in uw taal niet beschikbaar is, kunt u die gratis downloaden in de e-shop op www.psioplanet.com.

4. Installeer u comfortabel, druk op >II (PLAY) om de TUTORIAL te starten, zet de « PSiO » op en steek de oortjes in.

Om een sessie te beëindigen

Druk gedurende meer dan 2 seconden op de knop >II, om uw PSiO uit te schakelen.

4. The screens

harged battery icon / Flat battery icon

The icon on the screen will display four solid bars when the battery is fully charged.
The battery icon will show no bars when the battery is nearly flat. You should charge the PSiO using the AC adapter.

Battery charging icon

The battery icon will display an electrical plug after the PSiO is connected to the AC adapter or the computer. This icon will remain as long as the battery isn't fully charged. When the battery is fully charged, the icon will be white without a plug.

 “PSiO Glasses initializing” message

This message appears briefly when the RESET button is pressed. The message “Plug in your PSiO” will display after a few seconds.

“Plug in your PSiO” message

 • Either the PSiO battery isn't charged enough and has to be connected to the AC adaptor and charged 100%.
 • Or you just pressed the “RESET” button. This erases the battery charge level and sets it to zero. You must connect the PSiO to the AC adapter to charge it 100%.

IMPORTANT:  if you used the “RESET” button, DON'T interrupt charging until the battery is 100% charged, that is, until the battery icon displays an electrical plug (see the “Battery charging icon” section).

“USB Mode” message

This message indicates that the PSiO is connected to a computer and is ready for file transfers with the computer. The PSiO cannot play a session and the battery charges in this mode.

“No MP3 Files” message

The PSiO cannot find any MP3 files in memory. Connect it to a computer to display its contents.

 • If the PSiO opens correctly on your computer but doesn't contain any files, it means that the MP3 files have been erased. In this case, load the PSiO with the MP3 color files that are in the library on your computer.
 • If  the PSiO doesn't open when connected to your computer or you can't display its contents, you will have to format it. Follow the instructions found under “Please format in FAT32”.

Bericht “Please format in FAT32”

Als uw PSiO het bericht « No MP3 Files » weergeeft, moet u het toestel formatteren.

Zet de PSiO aan en sluit het toestel aan op uw computer via een van de USB-poorten. Op het scherm van de PSiO verschijnt de boodschap « USB Mode ».

 • Als u WINDOWS gebruikt :
  • open dan de locatie « Computer » of « Werkpost ».
  • U ziet de PSiO verschijnen als een nieuwe schijf. Selecteer en klik met de rechtermuisknop.
  • Kies de optie « Formatteren... » in het menu dat zich opent. Er verschijnt een venster met opties. U moet « Bestandensysteem » instellen op « FAT32 » en « Toewijzingseenheidgrootte » op « Standaardtoewijzingsgrootte ».
  • Zorg ervoor dat het vakje « Snelle formattering » in de formatteeropties onderaan dit venster is aangevinkt. Klik vervolgens op de knop « Starten ».
  • Er verschijnt een waarschuwing dat u de volledige inhoud van het toestel gaat wissen. Klik op de knop « OK ».
  • De formattering wordt uitgevoerd. Dit zal ongeveer één minuut duren. Wanneer het formatteren voltooid is, verschijnt een bericht. Klik op de knop « OK ».
  • U kunt het formatteervenster sluiten door op de knop « Sluiten » te klikken.
  • Ga terug naar de locatie « Computer » of « Werkpost » en klik twee keer op de PSiO-randapparatuur. U zult zien dat de PSiO geen enkel bestand meer bevat.
  • U kunt er nu de titels in MP3 Color in plaatsen.
 • Als u MAC gebruikt, kunt u de PSiO niet formatteren in FAT32. U moet verplicht gebruik maken van een computer met Windows.

BELANGRIJK

Personen met epilepsie of visuele lichtgevoeligheid mogen de PSiO niet gebruiken.