News > Movies

PSiO : alternatief voor drugs & medicijnen

Mei 2014 Video presentatie van de Psio door zijn designer Stephane Dumonceau-Krsmanovic.